קיים במלאי  צירי ריתוך לכול סוגי   הדלתות הכול מנירוסטה 30 ניתן לקבל  בכמויות קטנות 

ציר ריתוך נירוסטה